ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενοικιάσεις Καλαθοφόρων-Αυτοκινούμενων-Ηλεκτρικών εξέδρων Εργασίας 

Το αυτοκινούμενο ηλεκτρικό καλαθοφόρο είναι το ανυψωτικό μηχάνημα που ανταποκρίνεται στην ανάγκη προσέγγισης σε δύσκολα σημεία εντός και εκτός εργοστασίων, κτηρίων και υπαίθριων χώρων με επιτυχία.

Βασικό πλεονέκτημα για την ενοικίαση ηλεκτρικών αυτοκινούμενων καλαθόφορων αποτελεί η πλάγια προσέγγιση και η δυνατότητα κίνησης με μικροταχύτητα ακόμη και στο μέγιστο ύψος λειτουργίας. 

Το μικρό πλάτος των αυτοκινούμενων ηλεκτρικών καλαθοφόρων, τα καθιστά ιδιαίτερα ευέλικτα και αποδοτικά αφού τους δίνει τη δυνατότητα εργασίας ακόμη και σε στενούς διαδρόμους όπως σε σούπερ μάρκετς κ.λπ.

Ανάλογα με τις ανάγκες του υποψήφιου πελάτη, η Αστραπή επιδιώκει την εύρεση της καταλληλότερης λύσης για τις ανυψωτικές εργασίες. Επικοινωνήστε με τους ειδικούς συμβούλους της εταιρείας μας και βρείτε το μηχάνημα που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. 

Η εταιρεία μας διαθέτει εργοεξέδρες, κλαρκ και τηλεσκοπικά περονοφόρα, εργοταξιακούς ανελκυστήρες, μικρούς ερπυστριοφόρους γερανούς, πύργους φωτισμού, καθώς και αναβατόρια. 

Τα ανυψωτικά μηχανήματα της Αστραπής είναι κατασκευασμένα από κορυφαίες εταιρείες μηχανημάτων και πληρούν όλα τα κριτήρια συντήρησης σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO9001 και πιστοποιημένα από αρμόδιους φορείς.


Είμαστε στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο!
Επικοινωνήστε μαζί μας για να ανταπεξέλθουμε στις δικές σας ανάγκες.